Pomoc zdalna przy pomocy programu TeamViewer

 

 

Usługa umożliwia świadczenie pomocy serwisowej na odległość. Połączenie zdalne nawiązywane jest na żądanie użytkownika i polega na udostępnieniu ekranu, klawiatury i myszy komputera. Użytkownik cały czas widzi na swoim ekranie wszystkie czynności wykonywane przez pracownika. Pomoc zdalna pozwala skrócić czas reakcji.